Covid-19: Tutorial Procedures

การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเพื่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ

การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเพื่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ

ในปัจจุบันนี้ โอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างมากขึ้น การเรียนจึงไม่จำกัดอยู่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ขยายไปยังประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก มีทั้งทุนเรียนฟรีและผู้เรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ก่อนการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมพร้อมมากมาย หนึ่งในขั้นตอนแรกๆ ที่มีความสำคัญไม่แพ้การเตรียมตัวด้านอื่นๆ ก็คือ การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษที่หลายคนอาจยังสับสนว่าต้องสอบอะไร ใช้คะแนนเท่าไร คำตอบของคำถามนี้จะมีระบุอย่างชัดเจนในระเบียบการรับสมัครของสถาบันที่เราใฝ่ฝัน ผู้เรียนจึงควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครอย่างละเอียด

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศได้นั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะทางภาษาอังกฤษพอสมควร และสิ่งที่จะสะท้อนระดับความสามารถนั้นก็คือคะแนนสอบวัดระระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาเตรียมตัวที่ค่อนข้างนาน โดยการวัดระดับที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ TOEFL ที่เป็นที่นิยมในอเมริกา และ IELTS ที่เป็นที่นิยมมากกว่าในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และประเทศในแถบยุโรป โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งได้ยอมรับผลการสอบทั้งสองแบบ ดังนั้น ปราการด่านแรกที่ทุกคนต้องผ่านไปให้ได้ก็คือการมีคะแนนสอบตามที่กำหนดในระเบียบการ ในบทความนี้ เราจะมาดูเทคนิคการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนดี ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศควรจะต้องเตรียมตัวสอบตั้งแต่เนิ่นๆ ยิ่งเตรียมตัวเร็วเท่าไร ก็ยิ่งมีเวลาในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษมากเท่านั้น รวมทั้งการฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดทุกครั้งที่มีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน


 

เพิ่มคลังคำศัพท์

ในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ เราจะต้องเจอกับคำศัพท์มากมายทั้งที่ใช้ทั่วไป เชิงวิชาการ และคำศัพท์เฉพาะด้าน เราจึงควรเพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำความเข้าใจบริบทที่นำไปใช้ โดยเฉพาะย่างยิ่งด้านที่เราไม่ถนัด เพราะ คำศัพท์บางคำที่เจอในข้อสอบ อาจเป็นคำสำคัญ (Keyword) ที่จะช่วยให้เราตอบคำถามหรือเข้าใจบทความที่กำลังอ่านอยู่ได้


 

ทบทวนไวยากรณ์

การสอบก็คือการวัดระดับทักษะทางภาษา ฉะนั้น การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำจึงสำคัญมาก ก่อนฝึกทำข้อสอบ คุณจึงควรทบทวนและทำความเข้าใจกับหลักไวยากรณ์ เช่น Tense, Gerund, Reported speech และอื่นๆ ที่อาจลืมไปแล้วเสียก่อน


 

ฝึกทำข้อสอบ

มีหนังสือเตรียมตัวสอบจากหลากหลายสำนักพิมพ์ที่มีแนวข้อสอบจริงให้เลือกซื้ออย่างละลานตาในร้านขายหนังสือ ซึ่งยังแบ่งออกเป็นหลายระดับอีกด้วย หรืออาจใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ด้วยการฝึกทำข้อสอบออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆ การอ่านและฝึกทำข้อสอบจะเป็นการปูพื้นฐาน เก็บรายละเอียด ซึ่งจะช่วยทบทวนความรู้ ทำให้ทราบแนวข้อสอบ รูปแบบคำถาม และช่วยประเมินความพร้อมของเราไปในตัว

  • การอ่าน

เวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำข้อสอบส่วนของการอ่านเพราะบทความในข้อสอบส่วนมากจะค่อนข้างยาว หากไม่เตรียมตัวหรือไม่มีเทคนิคติดตัวไปสอบเลยก็อาจทำให้พลาดคะแนนในส่วนนี้ไปได้ การรู้จักลักษณะข้อสอบก็สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น การฝึกทำข้อสอบเก่าๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ ลักษณะคำถาม และสามารถใช้เทคนิคที่มีหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้สอบควรฝึกอ่านบทความหลายๆ ประเภท เช่น ข่าว บทความ โฆษณา ฯลฯ และอ่านให้มากเข้าไว้ พร้อมฝึกจับใจความสำคัญ (Main idea) ให้เป็น

  • การฟัง

ในโลกความเป็นจริง เราอาจต้องพบเจอกับสำเนียงการพูดที่หลากหลาย ดังนั้น เราจะต้องเตรียมตัวด้วยการฝึกฟังทุกสำเนียงให้ออก โดยอาจฝึกการฟังจากคลิปต่างๆ ใน YouTube หรือ Podcast แล้วฝึกจับประเด็นสำคัญ ซึ่งในข้อสอบก็มักจะเป็นบทสนทนาที่พบเจอในชีวิตประจำวันหรือในรั้วมหาวิทยาลัย

  • การเขียน

เริ่มเขียนไดอารี่หรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เพิ่งดูจบ ฝึกเขียนในหัวข้อที่เราถนัดและไม่ถนัด โดยจับเวลาไปด้วย เพราะ เวลาทำข้อสอบจริง เราไม่สามารถเลือกเขียนสิ่งที่ชอบได้เสมอไป และอาจเสียเวลาไปกับการคิดหาเนื้อหาที่จะเขียน ลองฝึกวางโครงร่าง (Outline) เพื่อให้สามารถเขียนได้อย่างตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย และมีน้ำหนัก จากนั้น ลองให้คนรอบๆ ตัวที่พอมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษลองอ่านและวิจารณ์งานเขียนของเราเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

  • การพูด

เป็นทักษะที่มีโอกาสฝึกน้อยที่สุดจากทั้งหมด 4 ทักษะ หากใครมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติก็ดีไป แต่หากไม่มีก็ให้เริ่มฝึกด้วยการพูดหน้ากระจก หมั่นพูดจนคล่อง ออกเสียงให้ชัด อาจลองอัดเสียงตัวเองแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าเราพูดเร็วไปไหม ติดขัดไหม หรือนำไปให้ผู้อื่นฟังเพื่อขอความเห็น และอย่าลืมตรวจดูบุคลิกภาพ ท่าทาง การสบตาผู้ฟังขณะพูดเพื่อสร้างความประทับใจและทำให้ผู้ฟังอยากฟังเราต่อ

studyabroad-ireland-auragonzalez-m

การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลา

แต่ไม่ว่าจุดหมายปลายทางของคุณจะอยู่ที่ใดและไม่ว่าภาษาอังกฤษของคุณจะอยู่ในระดับใด King’s English พร้อมที่จะพาคุณไปเรียนต่อในทุกประเทศที่ใฝ่ฝันด้วยคอร์สติวเข้มที่จะช่วยคุณในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษภายใต้ระยะเวลาอันจำกัดโดยทีมอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติวเข้มเพื่อการเตรียมตัวภาษาอังกฤษในทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน คุณจะได้พบกับเทคนิคและวิธีการทำข้อสอบอย่างแม่นยำและทันเวลา รวมถึงการเตรียมตัวสอบพูด สอบเขียนอย่างไรให้ได้คะแนนผ่านการทำข้อสอบและการจำลองการสอบเสมือนจริงก่อนลงสนามสอบ การันตีด้วยความสำเร็จและผลคะแนนที่บรรลุเป้าหมายจริงของผู้เรียนจำนวนมาก

Scroll to Top