Kings English

06 September 2018

No Comments

Home Blog @th

คุณกำลังมองหาครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS อยู่ใช่ไหม ?

คุณกำลังมองหาครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS อยู่ใช่ไหม ?

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ในไทยหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ หรือผู้กำลังจะยื่นขอวีซ่านักเรียน/นักศึกษาและสำหรับการย้ายถิ่นฐานในอนาคตอันใกล้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการผลสอบ IELTS (International English Language Testing System) ทั้งสิ้น หากคุณยังไม่มั่นใจในระดับภาษาของตนเอง ไม่มีเวลามากพอในการเตรียมตัว หรือเคยสอบ IELTS มาแล้ว แต่ผลคะแนนยังไม่ตรงตามที่ต้องการ หรือหากคุณกำลังมองหาครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS ที่ใกล้เข้ามาถึง King’s English ขอนำเสนอคอร์สเตรียมสอบ IELTS แบบเข้มข้นซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS โดยเฉพาะ หลักสูตรของเราได้รับการพิสูจน์ทางสถิติแล้วว่ามีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  ด้วยทีมครูผู้สอนเจ้าของภาษา (สามารถเลือกครูชาวไทยได้) ที่เชี่ยวชาญในการสอบ IELTS และมากด้วยประสบการณ์การสอนที่พร้อมจะเตรียมและฝึกฝนคุณผ่านหลักสูตรเร่งรัดแบบ 1:1 เป็นเวลา 4 สัปดาห์เต็มผ่านบทเรียน แบบฝึกหัด และการจำลองสนามสอบจริง นอกจากจะได้ความรู้และทักษะอันยอดเยี่ยมแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับสุดยอดเทคนิคในการทำข้อสอบ การวางแผนที่ช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและทันเวลาด้วยแนวข้อสอบจริงที่เราอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ

ทำไมจึงต้องเป็นที่ King’s English?

– หลักสูตรการสอนที่เข้มข้น พร้อมแบบฝึกหัดเจาะลึกแนวข้อสอบอย่างละเอียดเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ

  • การฟัง – ผู้เรียนจะได้ฝึกฟังการสนทนาในหลากหลายรูปแบบ สร้างทักษะการจับประเด็นสำคัญ จุดมุ่งหมายของผู้พูด การจับคำสำคัญ ฯลฯ
  • การพูด – ฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ประเด็นต่างๆ เพื่อที่จะพูดในระยะเวลาอันจำกัดด้วยวิธีการเรียบเรียงและการจัดระบบความคิดให้มีความสอดคล้องและความชัดเจน รวมถึงบุคลิกภาพในการพูด
  • การอ่าน – ทักษะการอ่านเพื่อจับประเด็น วิเคราะห์น้ำเสียงและจุดประสงค์ เทคนิคในการเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด
  • การเขียน – เน้นไปที่เทคนิคการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ถูกหลักไวยากรณ์และหลักการเขียนที่ถูกต้อง การจัดระบบความคิด การใช้ศัพท์และสำนวน การสื่อความหมาย การอธิบายและการให้เหตุผล การใช้วลีเชื่อมโยงให้ประโยคสละสลวย

– สื่อในการเรียนที่ทันสมัยเรียบเรียงมาอย่างดีที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดออนไลน์จากแนวข้อสอบจริง

– ได้รับการพิสูจน์ทางสถิติแล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับผลสอบที่ดีขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ

– ยืดหยุ่นด้วยตารางเวลาที่คุณสามารถกำหนดเอง มีทั้งเรียนแบบตัวต่อตัวและเป็นกลุ่มเล็กๆ

– ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อำนวยความสะดวกสบายด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ที่ต้องการ

– สุดยอดเทคนิคและกลยุทธ์การทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงสนามจริง

– สอนโดยทีมอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การสอนด้าน IELTS โดยตรง เอาใจใส่และพร้อมให้คำปรึกษา

– พัฒนาจุดอ่อนและเพิ่มทักษะด้านที่แข็งแกร่งของคุณ สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่การเรียนครั้งแรก

– การันตีความสำเร็จด้วยอัตราความพึงพอใจของผู้เรียนสูงสุด

King’s English เราพร้อมแล้วที่จะพาคุณมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายคะแนน IELTS ที่หวังไว้ แล้วคุณล่ะพร้อมไปกับเราหรือยัง?

ติดต่อ  King’s English วันนี้เพื่อขอคำปรึกษาและโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CCovid-19: Tutorial Procedures


King’s English จะดำเนินการต่อและให้ตัวเลือกต่อไปนี้แก่นักเรียนของเราทุกคน:

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดผ่านอินเทอร์เฟซการเรียนรู้ออนไลน์เช่น Skype หรือ Zoom

In recent weeks the Covid-19 situation has become increasingly worse and very worrying for all of us. Schools are closed and should be offering online learning to supplement and replace all classroom teaching, homework assignments, examination preparation and project work. We here at King’s English are more than happy to work with students on their school assignments and try to support them in terms of organisation, time management and other guidance as needed.

King’s English will continue to operate and offer the following option to all our students:

Students can have their tutorials delivered by an online learning interface such as Skype or Zoom. Although these methods of teaching and learning will take a little bit of getting used to, they work well, and we have used online teaching and learning techniques for many years. In the past, most of the online teaching and learning occurred when a student was too ill to attend a tutorial but who needed to be taught because end of year, IGCSE, A Level, SAT or IB exams or major school-administered tests were looming. In the current situation, this option is well worthy of consideration. Online tutorials would be scheduled at the same time as their face-to-face counterparts or could be rescheduled if an alternative time is convenient for the student and the tutor.

At King’s English we are always here to discuss any and all matters relating to your son’s or your daughter’s education. Just because we are dealing with a health crisis does not mean that education must stop – you child’s future is as important today as it ever was.

We look forward to hearing from you and let us all hope that the situation improves soon and we will be able to look back on this year in terms such as, “Do you remember when……..”

Best wishes to you all and above all: stay healthy!

Gary King

Director