Covid-19: Tutorial Procedures

ทำไมถึงต้องเลือกอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาในการสอนภาษาอังกฤษ

ทำไมถึงต้องเลือกอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาในการสอนภาษาอังกฤษ

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าทักษะภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากสำหรับเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนทั้งในด้านการเรียนการทำงานการใช้ชีวิต และเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติเพื่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานความร่วมมือ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ และในขณะที่เรามีตัวเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษเกิดขึ้นมากมาย นอกจากปัจจัยเรื่องหลักสูตร ค่าใช้จ่าย และสถานที่แล้ว การเลือกอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาในการสอนภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน

มาตรฐานของอาจารย์ King's English ที่ทำให้เราเหนือกว่าสถาบันอื่นๆ

  • มาตรฐานของอาจารย์ผู้สอน

แน่นอนว่าเราทุกคนก็อยากจะเรียนภาษากับเจ้าของภาษาที่มากด้วยประสบการณ์การสอน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเรียน เราควรทราบถึงประวัติคร่าวๆ ของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจค้นหาได้จากในอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของสถาบัน หรือสอบถามจากหน้าเคาน์เตอร์ เช่น อาจารย์ผู้สอนมาจากประเทศอะไร มีประสบการณ์การสอนมากน้อยแค่ไหน เคยได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการสอน เช่น TESOL, CELTA, TEFL หรือไม่ สไตล์การสอนเป็นแบบไหน ฯลฯ เพราะ อาจารย์ผู้สอนถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นเรื่องของประสบการณ์และคุณสมบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก


  • ประสบการณ์

ปัจจัยสำคัญในการเลือกอาจารย์ผู้สอนเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ ประสบการณ์ เพราะยิ่งผู้สอนมีประสบการณ์สอนมากเท่าใด ก็แปลได้ว่าอาจารย์ท่านนั้นๆ มีความเชี่ยวชาญและถนัดในวิชาที่ตัวเองสอน จึงมักอธิบายเนื้อหานั้นๆ ได้ดี และการมีประสบการณ์ในการเจอผู้เรียนที่หลากหลายกว่า ทำให้อาจารย์สามารถวิเคราะห์ว่าผู้เรียนมีความรู้อยู่ในระดับใด ควรจะเริ่มสอนจากตรงไหน หรือต้องเน้นจุดไหนเป็นพิเศษ


  • สำเนียงของอาจารย์เจ้าของภาษา

แม้ความเป็นจริงแล้ว เราต้องยอมรับว่าโลกนี้ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษที่หลากหลายด้วยสำเนียง แต่หากมีทางเลือก เราก็ควรเลือกเรียนกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อเรียนรู้หลักการออกเสียง (Pronunciation) ที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อจะได้คุ้นเคยกับสำเนียง (Accent) การขึ้นเสียงสูงต่ำในประโยค (Intonation) การออกเสียงเน้นหนักเบา (Stress) เพื่อให้เราสามารถเลียนเสียงพูด คำ วลี และประโยคได้เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุดอย่างเป็นธรรมชาติ

main-qimg-6eb633e19bb49fec3c6c74ac07bd206c
  • สไตล์และเทคนิคการสอน

อาจารย์แต่ละคนย่อมมีแนวทางในการสอนที่แตกต่างกันออกไป อาจารย์บางท่านอาจจะเชี่ยวชาญในด้านการสอนผ่านเพลง คำกลอน บางท่านใจดี บางท่านตลก เป็นต้น เราจึงควรเลือกอาจารย์ที่มีสไตล์และเทคนิคการสอนที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรากำลังมองหา การเลือกอาจารย์ เราไม่ได้แค่พิจารณาจากเรื่องวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศให้สนุก ไม่น่าเบื่อ มีเทคนิคในการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ง่ายขึ้นด้วย เพราะการเรียนภาษาสักภาษาหนึ่งให้แตกฉานนั้นเป็นการเรียนระยะยาวที่ไม่ใช่แค่เพียงวันเดียวหรือเดือนเดียวเท่านั้น ดังนั้น เราต้องแน่ใจว่าผู้สอนจะสามารถกระตุ้นเราให้สนใจเรียนได้ รวมถึงมีเทคนิคที่แพรงพราวเพื่อช่วยให้เรารู้สึกสนุกกับการเรียน สามารถจดจำความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้ตามเป้าหมาย

  • การสอนและการประเมินผล

แน่นอนว่าเราจะควรจะเลือกลงเรียนกับอาจารย์ที่มีคอร์สสอนสดมากกว่าผ่านวิดีโอ เพราะทำให้เราสามารถซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ได้ในทันทีที่เกิดความไม่เข้าใจ นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงว่าอาจารย์ท่านนั้นๆ มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่านการทดสอบอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ เต็มใจให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนมากน้อยแค่ไหน สามารถตอบคำถามนอกชั้นเรียนได้หรือไม่ รวมถึงอาจารย์สามารถชี้ให้เราเห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนด้านภาษาของเราไหม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองและได้รับการกระตุ้นให้มุ่งพัฒนาทักษะในจุดที่ยังขาดให้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนที่แตกต่างกัน


ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อนำไปสอบวัดระดับ เรียนเพื่อเพิ่มเกรด เรียนเพื่อสื่อสาร ฯลฯ ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาคืออาจารย์ผู้สอน และอย่าลืมว่าอาจารย์ผู้ที่สอนดีสำหรับเพื่อนๆ ของเรา อาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับเราก็ได้ ติดต่อ King’s English วันนี้เพื่อเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาตัวจริง

 

Scroll to Top