Covid-19: Tutorial Procedures

อาจารย์ภาษาอังกฤษที่สามารถทำให้คุณสอบผ่านทุกการสอบวัดระดับที่คุณต้องการ

อาจารย์ภาษาอังกฤษที่สามารถทำให้คุณสอบผ่านทุกการสอบวัดระดับที่คุณต้องการ

เมื่อพูดถึงการศึกษาต่อในต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ รวมถึง การทำงานในบางสายงานที่ต้องติดต่อกับนานาชาติ คะแนนสอบวัดระดับทางภาษาที่เรารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถแสดงถึงระดับความเข้าใจและความแตกฉานในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนการสอบ ผู้สอบก็จะต้องมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี มีการฝึกทำข้อสอบ ฝึกสนทนา และนอกจากการเตรียมตัวเพื่อทบทวนความรู้แล้ว การได้รับการติวเข้มจากอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญและอาจถือเป็นทางลัดในการเตรียมตัวสอบได้เลยทีเดียว ดังนั้น เราควรจะเลือกพิจารณาเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่จะช่วยให้เราสามารถสอบผ่านทุกการสอบวัดระดับที่เราต้องการได้ โดยอาจารย์ที่ดีควรพิจารณาจากคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

ความเอาใจใส่ที่มากกว่าการสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์ King's English

รู้ลึก รู้จริงในแนวทางของข้อสอบ

ข้อสอบแต่ละประเภทมีแนวทางและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ผู้สอนควรจะเป็นผู้ที่คุ้นเคยและรู้แนวทางและแนวข้อสอบของข้อสอบนั้น ๆ อย่างถ่องแท้และต้องมีการอัปเดตแนวข้อสอบอย่างสม่ำเสมออีกด้วยเพื่อสามารถเก็งข้อสอบที่เป็นปัจจุบันให้กับผู้เรียนได้

เชี่ยวชาญ เอาใจใส่ และพร้อมให้คำปรึกษา

ในที่นี้หมายถึงทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น เมื่อมีข้อซักถาม อาจารย์ควรจะตอบได้ทันทีและอธิบายเพิ่มเติมอย่างชัดเจน แม้เราจะมีคำถามนอกห้องเรียน อาจารย์ก็พร้อมใส่ใจและให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวสอบได้อยู่เสมอด้วยความจริงใจ ไม่มีกั๊กหรือหวงความรู้

ผู้ช่วยในการพูดและแก้ไขสำเนียงหรือการเน้นคำ

แน่นอนว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่ภาษาแม่ของเรา และถึงแม้เราจะสามารถเรียนรู้สำเนียงจากฟังคลิปวีดิโอใน YouTube หรือตามเว็บไซต์ต่าง ๆ แต่บ่อยครั้งเราก็ไม่สามารถจับคำพูด แปลความหมาย หรือเลียนแบบสำเนียงการออกเสียงได้ด้วยตนเองทั้งหมด เราจึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเจ้าของภาษาตัวจริงในการแก้ไขและพัฒนาสำเนียง การออกเสียง การเน้นเสียงสูงต่ำ หนักเบาเพื่อให้เราสามารถแสดงความสามารถโดยเฉพาะข้อสอบที่มีการสอบพูดหรือสัมภาษณ์ได้

สอนด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ

การใช้สมองจดจำเพื่อไปสอบเพียงอย่างเดียวอาจไม่ยั่งยืน และเราเองก็อาจไม่สามารถจดจำได้ทุกสิ่งที่อาจารย์สอน อาจารย์ที่ดีจะต้องสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นภาพของเนื้อหาที่เรียนได้อย่างกระจ่างชัด ไม่มีจุดบอด เมื่อเห็นข้อสอบก็สามารถทราบได้ทันทีว่าพูดถึงเรื่องอะไร โดยไม่ต้องมานั่งนึกหรือนั่งไล่หัวข้อที่เคยเรียนมา

มากด้วยประสบการณ์

อาจารย์ควรจะมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนพอสมควรเพื่อให้สามารถรับมือกับระดับผู้เรียนที่แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์ศักยภาพในตัวผู้เรียนว่าควรจะสอนไปในแนวทางไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

กลยุทธ์และเทคนิคในการสอน

ขึ้นชื่อว่าการติวเข้ม ส่วนมากแล้วเป็นการเตรียมพร้อมในระยะเวลาที่จำกัด ดังนั้น อาจารย์ควรจะมีกลยุทธ์และเทคนิคในการสอนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำและนำไปประยุกต์ในการสอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดไว้ได้จริง เช่น ในการทำข้อเขียน ก็จะมีเทคนิคในการทำคะแนนตามหลักเกณฑ์ ข้อเขียนของเราควรจะมีเค้าร่างแบบไหน หรือในการสอบพูด มีเทคนิคในการทำคะแนนอย่างไร เป็นต้น

ส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนของผู้เรียน

อาจารย์ต้องมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับการสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว แต่ไม่พอใจในผลลัพธ์ ซึ่งควรจะได้รับการพัฒนาจุดอ่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคะแนนที่ตั้งไว้ รวมถึงส่งเสริมจุดแข็งให้มีส่วนในการทำคะแนนให้ได้ดียิ่งขึ้น

ใช้สื่อในการเรียนที่ทันสมัย

อาจารย์ที่ดีไม่ควรยึดติดกับตำราเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้เทคโนโลยีและสื่ออื่น ๆ มาประกอบการสอน เช่น คลิปวิดีโอ สไลด์ ภาพประกอบ ฯลฯ เพื่อดึงความสนใจของผู้เรียน และได้เรียนรู้ภาษาจากแหล่งที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ

การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสอบวัดระดับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์ ฯลฯ นั้น คุณอาจไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้หากคุณขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมากเพียงพอ แต่ด้วยทีมอาจารย์มากความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอบวัดระดับของ King’s English จะช่วยผลักดันให้คุณก้าวไปถึงจุดหมายได้ไม่ยากแม้ในระยะเวลาที่จำกัด เพราะเราพร้อมจะช่วยให้คุณมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติเพื่อนำไปสอบวัดระดับตามที่คุณต้องการพร้อมผลลัพธ์คะแนนที่น่าพึงพอใจ

exams-695x317
Scroll to Top