Covid-19: Tutorial Procedures

เปิดโลกใหม่ สังคมใหม่ด้วยภาษาอังกฤษ

เปิดโลกใหม่ สังคมใหม่ด้วยภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่ควรมองข้ามจากการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

เมื่อภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาหลักในการสื่อสารของผู้คนทั่วโลก ทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นความรู้พื้นฐานที่เราควรมีติดตัวไว้ เพราะ ภาษาเปรียบเหมือนกับเครื่องมือสำคัญที่จะเชื่อมโยงทุกสิ่งให้เข้าหากัน เรามาดูกันว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยเปิดโลกใหม่ สังคมใหม่ได้อย่างไร

1. ภาษาอังกฤษ = สื่อสารกับคนทั่วโลก

หากคุณรู้เพียงภาษาไทย คุณอาจติดต่อกับคน 60 ล้านคนได้ แต่หากคุณรู้ภาษาอังกฤษ คุณจะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนอีกกว่าพันล้านคนบนโลกนี้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ที่มาจากประเทศที่มีความสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและด้านอื่นๆ


2. เปิดโลกทัศน์แห่งข้อมูล

เมื่อคุณรู้ภาษาอังกฤษ คุณจึงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและรอบด้าน การรับข้อมูลจึงไม่ถูกจำกัดเฉพาะสื่อที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น ยังไม่รวมถึงบทความ วารสาร งานวิจัย และหนังสือเฉพาะทางต่างๆ ที่มักตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ


2. เปิดโลกทัศน์แห่งข้อมูล

เมื่อคุณรู้ภาษาอังกฤษ คุณจึงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและรอบด้าน การรับข้อมูลจึงไม่ถูกจำกัดเฉพาะสื่อที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น ยังไม่รวมถึงบทความ วารสาร งานวิจัย และหนังสือเฉพาะทางต่างๆ ที่มักตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ


4. เปิดโอกาสในโลกของการศึกษา

สำหรับวัยเรียน ภาษาอังกฤษจะช่วยเปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการศึกษาให้คุณได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแทบทั้งสิ้น


5. ส่งเสริมหน้าที่การงาน

การที่คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี จะเป็นข้อได้เปรียบในการพิจารณารับเข้าทำงานหรือการเลื่อนตำแหน่ง คุณยังมีโอกาสในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทระหว่างประเทศ หรืออาจถูกส่งตัวไปประจำในสาขาภูมิภาคทั่วโลก ยังไม่รวมถึงเรื่องเงินเดือนที่มักจะสูงกว่าฐานเงินเดือนปกติ


6. ขยายโลกธุรกิจ

จะดีกว่าไหมหากคุณสามารถขยายตลาดสินค้าและบริการของคุณออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่นๆ อย่าปล่อยให้ทักษะทางภาษาเป็นอุปสรรคในการขยายขอบเขตธุรกิจและลดทอนอำนาจการเจรจาต่อรองของคุณ

7. เที่ยวไปในโลกกว้าง

ภาษาอังกฤษจะช่วยขยายโลกแห่งการท่องเที่ยวของคุณไม่ให้อยู่เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าป้ายบอกทางมักมีภาษาอังกฤษกำกับเสมอ นี่จึงช่วยให้คุณไม่หลงทางแน่นอน ซึ่งการท่องเที่ยวนี้เองคือประสบการณ์และการเรียนรู้ชั้นเลิศที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีความหมาย


การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่แค่การเรียนและท่องหนังสือเพื่อไปสอบเพียงเท่านั้นเท่านั้น เรายังสามารถสนุกไปกับกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง ที่ King’s English เรามีชั้นเรียนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลายที่เหมาะสมกับระดับทางภาษาของคุณ คุณไม่ต้องกังวล ไม่ว่าจะมีพื้นฐานทางภาษามาก่อนหรือไม่ ที่ King’s English คุณสามารถเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ใหม่เสมอ


Scroll to Top