Kings English

11 November 2018

No Comments

Home Blog @th

ไม่ควรมองข้ามความบกพร่องทางภาษาอังกฤษของคุณ

ไม่ควรมองข้ามความบกพร่องทางภาษาอังกฤษของคุณ

ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ภาษาคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ ความบกพร่องทางภาษาจึงหมายถึงการขาดความสามารถที่จะเข้าใจความหมายของคำพูด และ/หรือ ไม่สามารถแสดงความคิดออกมาเป็นถ้อยคำได้ ซึ่งหมายรวมถึง การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ฟังไม่เข้าใจ สะกดคำไม่ได้ ใช้ไวยากรณ์และโครงสร้างผิด สื่อสารยากลำบาก ไม่สามารถสื่อออกมาเป็นประโยคได้ ย้อนไปก่อนหน้านี้สัก 10-20 ปี การไม่รู้ภาษาอังกฤษอาจถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปในสังคมไทย แต่ในปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษมีการใช้อย่างแพร่หลายเป็นอันดับต้นๆ ของโลก การไม่รู้ภาษาหรือความบกพร่องทางภาษาอังกฤษอาจนำมาซึ่งผลเสียมากมายดังเช่นผลกระทบหลักๆ ที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้

Speaking English

ไม่สามารถติดต่อสื่อสารในระดับสากลได้

อย่างที่เราทราบกันดีว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก การขาดทักษะทางภาษาจึงเป็นเสมือนการปิดประตูแห่งโอกาสทั้งในด้านสังคม ธุรกิจ การทำงาน การศึกษา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ องค์ความรู้ และวัฒนธรรม การสอบชิงทุน การทำความรู้จักเพื่อนต่างชาติ การท่องโลกกว้าง และการหาความรู้จากคลังปัญญาที่มีเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ พูดง่ายๆ คือ สังคมของเราจะจำกัดอยู่เพียงผู้ที่พูดภาษาของเราได้เท่านั้น

ไม่สามารถขยายฐานธุรกิจได้

โลกและเทคโนโลยียุคปัจจุบันเอื้อต่อการทำธุรกิจข้ามพรมแดนอย่างมาก หากคุณเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คุณก็อาจจะติดต่อได้แต่คนในชาติเดียวกัน ไม่สามารถคุยกับผู้ที่มาจากชาติต่างๆ ได้ แม้ว่าในอาเซียนเองก็ตาม นี่ถือเป็นผลกระทบร้ายแรงในแง่ของธุรกิจที่อาจทำให้หมดโอกาสในการสร้างเม็ดเงินจำนวนหลากหลักเลยทีเดียว

สูญเสียโอกาสในการทำงาน

ภาษาอังกฤษกลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจรับคนเข้าทำงาน มีอาชีพและตำแหน่งงานมากมายที่ต้องใช้ภาษา รวมไปถึงงานราชการบางตำแหน่ง ความบกพร่องทางภาษาอังกฤษเป็นการปิดตายช่องทางความก้าวหน้าทางอาชีพทั้งในแง่ของเงินเดือนที่สูงกว่า สวัสดิการที่ดีกว่า โอกาสในการเติบโตที่มากกว่า และอาจลดศักยภาพในการเป็นแรงงานที่ใช้ความคิดมากกว่าใช้แรงคน ดังนั้น การขาดทักษะทางภาษาอาจทำให้โอกาสในการหางานลดน้อยลง ขาดศักยภาพในการติดต่องานกับชาวต่างชาติ และอาจจะทำให้การสมัครงานกับบางบริษัทที่มีการติดต่อกับภายนอกประเทศเป็นไปได้ยาก ยิ่งมีการเปิด AEC แล้วด้วย ยิ่งทำให้อัตราการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น

ปิดกั้นโอกาสในการเรียนต่อ

การที่เรามีภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยแข็งแรงอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรนานาชาติที่แน่นอนว่าต้องแวดล้อมไปด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งอาจต้องใช้ภาษาอังกฤษเรียนเป็นหลัก ทั้งการอ่านตำรา ค้นคว้า ทำวิจัย หรือแม้กระทั่งการเรียนต่อต่างประเทศที่จำเป็นต้องใช้คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL แทบทั้งสิ้น ยังไม่รวมถึงการสอบชิงทุนหรือโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เมื่อเรามีทักษะทางภาษาที่ย่ำแย่ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานก็เป็นการเสียโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมมากกว่า

ไม่สามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้

การขาดทักษะทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอ่านอังกฤษไม่ได้ โลกทัศน์ของเราก็จะถูกจำกัดอยู่ที่ภาษาไทยเพียงภาษาเดียวเท่านั้น แหล่งความรู้มหาศาลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตกว่า 90% ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้จึงเสียเปรียบผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ทั่วๆ ไป การทำวิจัย รายงาน หรือการทำวิทยานิพนธ์ที่มักต้องค้นหาแหล่งความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือการเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปคงไม่รุ่งแน่ถ้าอ่านอังกฤษได้ไม่แตกฉาน

Speaking English

ในเมื่อภาษาอังกฤษทำให้เรามีโอกาสมากกว่า มีทางเลือกเยอะขึ้น ได้เปรียบในการแข่งขัน วันนี้จึงหมดยุคการเรียนภาษาอังกฤษแบบงูๆ ปลาๆ แล้ว เพราะหากโอกาสเข้ามาในเวลาที่คุณไม่พร้อม โอกาสนั้นอาจจะผ่านแล้วผ่านเลยก็เป็นได้ และหากคุณกำลังมองหาสถานที่เรียนภาษาอังกฤษ สุขุมวิท King’s English มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลักดันทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับคุณด้วยการจุดประกายการเรียนภาษาอังกฤษโดยทีมอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนพร้อมด้วยเทคนิคและการฝึกฝนแบบพิเศษที่จะช่วยให้ภาษาของคุณพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแม้ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด เรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดทักษะทางภาษาของคุณได้แล้ววันนี้ที่ King’s English สถาบันที่จะช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษ สุขุมวิทของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *