Kings English

16 August 2018

No Comments

Home Blog @th

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

“ภาษาอังกฤษของฉันอยู่ในระดับไหน เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล?” คุณเคยถามตัวเองด้วยคำถามนี้บ้างหรือไม่ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งที่จะทำให้คุณทราบระดับทักษะภาษาอังกฤษที่แท้จริงของตนเอง ทราบหรือไม่ว่าการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการเปิดประตูแห่งสู่โลกอันกว้างใหญ่ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพการงาน รวมถึงการขอวีซ่า

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่อการศึกษา

การรับรองระดับภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหลายแห่ง นอกจากนี้ ด้วยระบบและเกณฑ์การประเมินผลที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือจะช่วยให้คุณสามารถติดตามพัฒนาการทางภาษาได้ว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ และยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่ออาชีพการงาน

บริษัทเอกชนหรือบริษัทข้ามชาติบางแห่งอาจมีข้อกำหนดให้ยื่นผลคะแนน TOEIC TOEFL IELTS ประกอบการสมัครงานด้วย เพราะ บางสายงาน เช่น การบิน การโรงแรม ท่องเที่ยว ขนส่ง ยานยนต์ ฯลฯ จำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และสำหรับในบริษัททั่วไป การมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแนบไปกับเรซูเม่จะช่วยให้คุณมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าผู้อื่น เพราะ ผลการสอบจะเป็นเครื่องการันตีถึงทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนของคุณ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่อการขอวีซ่า

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อการสมัครขอวีซ่าประเภทต่างๆ รวมถึงการขอสัญชาติในบางประเทศ เช่น จำเป็นต้องมีการยื่นผลคะแนนสอบ IELTS ใช้ประกอบการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจดูได้จากรายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการดำเนินการของแต่ละประเทศ

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับมีอยู่หลายประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป และผลการสอบภาษาอังกฤษแต่ละประเภทก็มีอายุแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ก่อนทำการสอบ คุณควรจะต้องวางแผนเรื่องเวลาให้เหมาะสม เพราะหากคุณรีบสอบเร็วจนเกินไป ผลสอบอาจจะหมดอายุก่อนการใช้งานจริงและคุณต้องเสียเงินและเวลาไปสอบใหม่อีกรอบ

ที่ King’s English เรามีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ IGCSE, ACT, TEOFL , SAT, TOEIC และ IELTS  เราพร้อมจะเปลี่ยนการติวเข้มที่แสนคร่ำเครียดและการเรียนภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องสนุกและง่ายดายด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในแวดวงสอบวัดระดับเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *