Kings English

16 August 2018

No Comments

Home Blog @th

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

“ภาษาอังกฤษของฉันอยู่ในระดับไหน เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล?” คุณเคยถามตัวเองด้วยคำถามนี้บ้างหรือไม่ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งที่จะทำให้คุณทราบระดับทักษะภาษาอังกฤษที่แท้จริงของตนเอง ทราบหรือไม่ว่าการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการเปิดประตูแห่งสู่โลกอันกว้างใหญ่ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพการงาน รวมถึงการขอวีซ่า

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่อการศึกษา

การรับรองระดับภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหลายแห่ง นอกจากนี้ ด้วยระบบและเกณฑ์การประเมินผลที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือจะช่วยให้คุณสามารถติดตามพัฒนาการทางภาษาได้ว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ และยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่ออาชีพการงาน

บริษัทเอกชนหรือบริษัทข้ามชาติบางแห่งอาจมีข้อกำหนดให้ยื่นผลคะแนน TOEIC TOEFL IELTS ประกอบการสมัครงานด้วย เพราะ บางสายงาน เช่น การบิน การโรงแรม ท่องเที่ยว ขนส่ง ยานยนต์ ฯลฯ จำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และสำหรับในบริษัททั่วไป การมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแนบไปกับเรซูเม่จะช่วยให้คุณมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าผู้อื่น เพราะ ผลการสอบจะเป็นเครื่องการันตีถึงทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนของคุณ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่อการขอวีซ่า

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อการสมัครขอวีซ่าประเภทต่างๆ รวมถึงการขอสัญชาติในบางประเทศ เช่น จำเป็นต้องมีการยื่นผลคะแนนสอบ IELTS ใช้ประกอบการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจดูได้จากรายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการดำเนินการของแต่ละประเทศ

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับมีอยู่หลายประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป และผลการสอบภาษาอังกฤษแต่ละประเภทก็มีอายุแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ก่อนทำการสอบ คุณควรจะต้องวางแผนเรื่องเวลาให้เหมาะสม เพราะหากคุณรีบสอบเร็วจนเกินไป ผลสอบอาจจะหมดอายุก่อนการใช้งานจริงและคุณต้องเสียเงินและเวลาไปสอบใหม่อีกรอบ

ที่ King’s English เรามีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ IGCSE, ACT, TEOFL , SAT, TOEIC และ IELTS  เราพร้อมจะเปลี่ยนการติวเข้มที่แสนคร่ำเครียดและการเรียนภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องสนุกและง่ายดายด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในแวดวงสอบวัดระดับเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Covid-19: Update


King’s English จะดำเนินการต่อและให้ตัวเลือกต่อไปนี้แก่นักเรียนของเราทุกคน:

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดผ่านอินเทอร์เฟซการเรียนรู้ออนไลน์เช่น Skype หรือ Zoom

As of Sunday, 17th May, the Thai Government is relaxing its rules regarding the opening of certain establishments: one of those kinds of businesses is "Tutorial Schools".

As of Monday, 18th May, GK Consultants will once again open its doors to welcome current students and also new students. Strict safety procedures will remain in effect: cleaning hands upon entry and exit and regular hand-washing with soap and water and/or cleaning hands with alcohol-based disinfectant gel which we provide as needed.

Those students who prefer to continue learning with us via the online platforms, Skype and Zoom, will be able to do that for as long as they wish. I have been very heartened by the success of our online teaching procedure and our students and their parents have been delighted that the learning process has been able to make such a seamless transition to this kind of study.

Best wishes and continue to stay safe!

 

Gary King

Director