Kings English

18 April 2018

No Comments

Home Blog @th

7 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประสิทธิการทำงาน

7 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประสิทธิการทำงาน

ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเทคนิคการแปล เช่นเดียวกับที่มีการแปลและวิธีการแปลที่แตกต่างกันมีเทคนิคในการแปลแตกต่างกัน.

การแปลภาษา VS เทคนิค

 

ความแตกต่างระหว่างวิธีการแปลและเทคนิคคืออะไร? มันง่ายมาก: มีการใช้วิธีการในการแปลข้อความทั้งหมดในขณะที่เทคนิคอาจแตกต่างกันไปภายในข้อความเดียวกันตามแต่ละกรณีและขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางวาจาเฉพาะที่จะแปล อนุกรมวิธานคลาสสิกของขั้นตอนการแปลย้อนหลังไปถึงปี 1958 และเป็นผลงานของ J. P. Vinay และ J. Darbelnet ประกอบด้วยเจ็ดประเภท:

1. การยืม

 

การยืมเป็นขั้นตอนการแปลที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำหรือนิพจน์เดียวกันในข้อความต้นฉบับในข้อความเป้าหมาย คำหรือยืมคำยืมมักเขียนด้วยตัวเอียง นี่คือเกี่ยวกับการทำซ้ำนิพจน์ในข้อความต้นฉบับตามที่เป็นอยู่ ในแง่นี้มันเป็นเทคนิคการแปลที่ไม่ได้แปลจริง …

 

ตัวอย่าง: ผ้าคลุมไหล่สวมหมวกสีดำและรองเท้าคู่เก่าที่สวมใส่

2. CALQUE

 

เมื่อผู้แปลใช้ calque เขาหรือเธอกำลังสร้างหรือใช้ความสามารถในการใช้ภาษาใหม่ในภาษาเป้าหมายโดยการใช้โครงสร้างของภาษาต้นทาง

 

ตัวอย่าง: แฮนด์บอลคำภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาสเปนว่า balonmano หรือตึกระฟ้าในภาษาอังกฤษคือ gratte-ciel ในภาษาฝรั่งเศสหรือ rascacielos ในภาษาสเปน

3. การแปลตามตัวอักษร

 

โดยปกติจะเรียกว่าการแปลตามตัวอักษรหรือการสะกดจิต ซึ่งหมายถึงการแปลคำสำหรับคำบรรลุข้อความในภาษาเป้าหมายซึ่งเป็นที่ถูกต้องตามที่เป็นสำนวน ตาม Vinay และ Darbelnet การแปลตามตัวอักษรสามารถใช้กับภาษาที่มีความใกล้ชิดในแง่ของวัฒนธรรมเท่านั้น เป็นที่ยอมรับได้เฉพาะในกรณีที่ข้อความที่แปลยังคงมีไวยากรณ์เดียวกันความหมายเดียวกันและรูปแบบเดียวกับข้อความต้นฉบับ

 

ตัวอย่าง: Quelle heure est-il? ⇒เวลาอะไร?

5. การปรับ

 

การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบของข้อความโดยการแนะนำการเปลี่ยนแปลงความหมายหรือมุมมอง

 

ตัวอย่าง: บางทีคุณถูกต้อง⇒ Tu n’as peut-être pas tort.

6. ความเท่าเทียมหรือการปฏิรูป

 

นี่เป็นขั้นตอนการแปลซึ่งใช้นิพจน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในการถ่ายทอดความเป็นจริงเดียวกัน ด้วยเทคนิคนี้จะสามารถแปลชื่อของสถาบันการแทรกแซงสำนวนหรือภาษิตได้

 

ตัวอย่าง: แชทéchaudé craint l’eau froide ⇒เมื่อถูกไฟไหม้แล้วสองครั้งขี้อาย

7. การปรับตัว

 

การปรับตัวหรือที่เรียกว่าการทดแทนทางวัฒนธรรมหรือความเทียบเท่าทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมซึ่งจะแทนที่ข้อความดั้งเดิมกับสิ่งที่เหมาะกับวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมายมากขึ้น การทำเช่นนี้จะทำให้ได้ข้อความที่คุ้นเคยและครบถ้วนมากขึ้น

 

ตัวอย่าง: เบสบอล⇒ฟุตบอล

 

ตั้งแต่อายุหกสิบเศษผู้เขียนหลายคน (Michel Ballard, Hélène Chuquet, Michel Paillard ฯลฯ ) ได้สร้างวิธีการอื่น ๆ ในการแปลเช่น explicitation (แนะนำรายละเอียดเฉพาะในข้อความภาษาเป้าหมาย) collocation (ใช้ลำดับของคำที่ มักใช้ร่วมกันในภาษาเป้าหมาย) และการชดเชย (ซึ่งการพาดพิงหรือการอ้างอิงจะไม่ปรากฏในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความเช่นเดียวกับในเวอร์ชันต้นฉบับ แต่ต่อมาในข้อความเป้าหมาย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CCovid-19: Tutorial Procedures


King’s English จะดำเนินการต่อและให้ตัวเลือกต่อไปนี้แก่นักเรียนของเราทุกคน:

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดผ่านอินเทอร์เฟซการเรียนรู้ออนไลน์เช่น Skype หรือ Zoom

In recent weeks the Covid-19 situation has become increasingly worse and very worrying for all of us. Schools are closed and should be offering online learning to supplement and replace all classroom teaching, homework assignments, examination preparation and project work. We here at King’s English are more than happy to work with students on their school assignments and try to support them in terms of organisation, time management and other guidance as needed.

King’s English will continue to operate and offer the following option to all our students:

Students can have their tutorials delivered by an online learning interface such as Skype or Zoom. Although these methods of teaching and learning will take a little bit of getting used to, they work well, and we have used online teaching and learning techniques for many years. In the past, most of the online teaching and learning occurred when a student was too ill to attend a tutorial but who needed to be taught because end of year, IGCSE, A Level, SAT or IB exams or major school-administered tests were looming. In the current situation, this option is well worthy of consideration. Online tutorials would be scheduled at the same time as their face-to-face counterparts or could be rescheduled if an alternative time is convenient for the student and the tutor.

At King’s English we are always here to discuss any and all matters relating to your son’s or your daughter’s education. Just because we are dealing with a health crisis does not mean that education must stop – you child’s future is as important today as it ever was.

We look forward to hearing from you and let us all hope that the situation improves soon and we will be able to look back on this year in terms such as, “Do you remember when……..”

Best wishes to you all and above all: stay healthy!

Gary King

Director