Kings English

18 April 2018

No Comments

Home Blog @th

7 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประสิทธิการทำงาน

7 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประสิทธิการทำงาน

ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเทคนิคการแปล เช่นเดียวกับที่มีการแปลและวิธีการแปลที่แตกต่างกันมีเทคนิคในการแปลแตกต่างกัน.

การแปลภาษา VS เทคนิค

 

ความแตกต่างระหว่างวิธีการแปลและเทคนิคคืออะไร? มันง่ายมาก: มีการใช้วิธีการในการแปลข้อความทั้งหมดในขณะที่เทคนิคอาจแตกต่างกันไปภายในข้อความเดียวกันตามแต่ละกรณีและขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางวาจาเฉพาะที่จะแปล อนุกรมวิธานคลาสสิกของขั้นตอนการแปลย้อนหลังไปถึงปี 1958 และเป็นผลงานของ J. P. Vinay และ J. Darbelnet ประกอบด้วยเจ็ดประเภท:

1. การยืม

 

การยืมเป็นขั้นตอนการแปลที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำหรือนิพจน์เดียวกันในข้อความต้นฉบับในข้อความเป้าหมาย คำหรือยืมคำยืมมักเขียนด้วยตัวเอียง นี่คือเกี่ยวกับการทำซ้ำนิพจน์ในข้อความต้นฉบับตามที่เป็นอยู่ ในแง่นี้มันเป็นเทคนิคการแปลที่ไม่ได้แปลจริง …

 

ตัวอย่าง: ผ้าคลุมไหล่สวมหมวกสีดำและรองเท้าคู่เก่าที่สวมใส่

2. CALQUE

 

เมื่อผู้แปลใช้ calque เขาหรือเธอกำลังสร้างหรือใช้ความสามารถในการใช้ภาษาใหม่ในภาษาเป้าหมายโดยการใช้โครงสร้างของภาษาต้นทาง

 

ตัวอย่าง: แฮนด์บอลคำภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาสเปนว่า balonmano หรือตึกระฟ้าในภาษาอังกฤษคือ gratte-ciel ในภาษาฝรั่งเศสหรือ rascacielos ในภาษาสเปน

3. การแปลตามตัวอักษร

 

โดยปกติจะเรียกว่าการแปลตามตัวอักษรหรือการสะกดจิต ซึ่งหมายถึงการแปลคำสำหรับคำบรรลุข้อความในภาษาเป้าหมายซึ่งเป็นที่ถูกต้องตามที่เป็นสำนวน ตาม Vinay และ Darbelnet การแปลตามตัวอักษรสามารถใช้กับภาษาที่มีความใกล้ชิดในแง่ของวัฒนธรรมเท่านั้น เป็นที่ยอมรับได้เฉพาะในกรณีที่ข้อความที่แปลยังคงมีไวยากรณ์เดียวกันความหมายเดียวกันและรูปแบบเดียวกับข้อความต้นฉบับ

 

ตัวอย่าง: Quelle heure est-il? ⇒เวลาอะไร?

5. การปรับ

 

การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบของข้อความโดยการแนะนำการเปลี่ยนแปลงความหมายหรือมุมมอง

 

ตัวอย่าง: บางทีคุณถูกต้อง⇒ Tu n’as peut-être pas tort.

6. ความเท่าเทียมหรือการปฏิรูป

 

นี่เป็นขั้นตอนการแปลซึ่งใช้นิพจน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในการถ่ายทอดความเป็นจริงเดียวกัน ด้วยเทคนิคนี้จะสามารถแปลชื่อของสถาบันการแทรกแซงสำนวนหรือภาษิตได้

 

ตัวอย่าง: แชทéchaudé craint l’eau froide ⇒เมื่อถูกไฟไหม้แล้วสองครั้งขี้อาย

7. การปรับตัว

 

การปรับตัวหรือที่เรียกว่าการทดแทนทางวัฒนธรรมหรือความเทียบเท่าทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมซึ่งจะแทนที่ข้อความดั้งเดิมกับสิ่งที่เหมาะกับวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมายมากขึ้น การทำเช่นนี้จะทำให้ได้ข้อความที่คุ้นเคยและครบถ้วนมากขึ้น

 

ตัวอย่าง: เบสบอล⇒ฟุตบอล

 

ตั้งแต่อายุหกสิบเศษผู้เขียนหลายคน (Michel Ballard, Hélène Chuquet, Michel Paillard ฯลฯ ) ได้สร้างวิธีการอื่น ๆ ในการแปลเช่น explicitation (แนะนำรายละเอียดเฉพาะในข้อความภาษาเป้าหมาย) collocation (ใช้ลำดับของคำที่ มักใช้ร่วมกันในภาษาเป้าหมาย) และการชดเชย (ซึ่งการพาดพิงหรือการอ้างอิงจะไม่ปรากฏในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความเช่นเดียวกับในเวอร์ชันต้นฉบับ แต่ต่อมาในข้อความเป้าหมาย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *