Covid-19: Tutorial Procedures

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื่อคุณ

หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (English Workshop

9-740x416

หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (English Workshop) หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (English Workshop) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คช็อปที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มและพัฒนาทักษะด้านธุรกิจให้กับบุคลากรของท่านให้ก้าวกระโดดแบบมืออาชีพด้วยการอบรมในหัวข้อและประเด็นที่หลากหลายครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม มีการออกแบบเนื้อหาและวิธีการดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อบรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขององค์กร ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในลักษณะที่เข้มข้นและสนุกสนาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเต็มที่ของผู้เข้าร่วมการอบรมในการจำลองสถานการณ์จริงที่อาจจะต้องเผชิญกับโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งอาจรวมถึงการสวมบทบาทและกิจกรรมต่างๆ การฝึกอบรมนี้สามารถเริ่มต้นได้ทั้งในสำนักงานของท่านหรือนอกสถานที่อื่นๆ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเกี่ยวกับหลักการและทักษะที่ถูกต้องในการใช้ภาษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนและปฏิบัติตามเทคนิคในหัวข้อนั้นๆ เพื่อขยายและเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ และสามารถจำในสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปพัฒนาและปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในที่สุด พร้อมกับระบบการประเมินความก้าวหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบหลักสูตรเพื่อช่วยวัดและประเมินผลลัพธ์ ทำไมจึงต้องเป็น King’s English?

Course Detail

Price :

On Request

Difficulty :

Advance Beginner Intermediate

Location :

We Come To You

Tutoring Type :

Group or One-To-One

• หลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่หลากหลายของท่าน
• การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของบุคลากรตรงตามเกณฑ์ระดับความสามารถ
• เราพร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางของหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาองค์กรของท่านโดยเฉพาะ
• อบรมโดยทีมอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างตรงจุด
• โอกาสในการฝึกฝนการสนทนากับเจ้าของภาษาโดยตรง
• เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและสำหรับลูกค้าขององค์กรในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้ทักษะ เทคนิคและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ใช้วิธีการสอนและกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วม
• สามารถปรับตารางอบรมให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง 1 วัน หรือ 2 วัน หรืออบรมแบบต่อเนื่องหลายๆ วัน
• สร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลกรในทีมให้มีความใกล้ชิด เปิดโอกาสในการรับฟัง เข้าใจ มองเห็นคุณค่าของกันและกัน เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว

Rattabavadee Pimtanothai (Dear)

“ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้มีครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นเหมือนครอบครัวสําหรับฉัน ครูของฉันคือนายแกรี่ เขา เป็นครูและครูที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้เรียนรู้กับเขาเสมอ เขาช่วยฉันหลายสิ่งหลายอย่างและให้คําแนะนําที่ดีแก่ฉันทั้งสองหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉันไม่เคยรู้มา ก่อนว่าฉันสามารถผ่อนคลายและพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องกดดันจากการพูดคุยกับคุณหลังจากไม่ กี่เดือน ขอบคุณมากสําหรับทุกอย่าง”

ลูกค้าของIรา

Scroll to Top