Covid-19: Tutorial Procedures

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | 3 เหตุผลทำไมต้อง หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ ที่ King’s English?

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่ถูกใช้ในการสื่อสารมากที่สุดทั่วโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งในสังคมไทย ที่จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น จนเป็นภาษาพื้นฐานที่เด็กๆทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะและเป็นประตูต่อยอดสู่อนาคตที่สดใส โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การทำงาน และการเข้าสังคม ผู้ปกครองทุกคนควรที่จะใส่ใจและเตรียมความพร้อมทางภาษาให้บุตรหลานของท่าน โดยเลือก คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ให้เหมาะสมตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน อีกทั้งการเลือกสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในด้าน หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เช่น โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ King’s English เป็นต้น

Capture

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | 3 เหตุผลทำไมต้องเรียน หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ ที่ King’s English?
• คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ King’s English ได้รับการออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน หลักสูตรสอน ภาษาอังกฤษทั้งชาวต่างชาติและอาจารย์ชาวไทย หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรพิเศษ แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน โดยคัดแยกตามอายุและระดับความสามารถของเด็กนักเรียน ช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย เข้าใจบทเรียน และรักในการเรียนรู้อีกด้วย
• หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษนี้จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นในเวลาอันสั้น เพราะครอบคลุมตั้งแต่การปรับและวางรากฐานทางภาษาของเด็กในทุกๆทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ทางภาษาให้เหมาะสมกับวัย ช่วยให้เด็กรู้สนุก และรู้สึกว่าการเรียนภาษาเป็นเรื่องง่าย นำไปใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน
• ทีมอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติผู้มากประสบการณ์ พร้อมที่จะดูแลลูกของคุณอย่างใกล้ชิด ทั้งแบบการสอนแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม ทั้งยังช่วยประเมินผลและวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของเด็กแต่ละคน เพื่อนำมาพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ระบบการประเมินผลที่มีความแม่นยำ วัดผลได้จริง ช่วยให้เด็กเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตน มีความมั่นใจ กล้าที่จะสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

Course Detail

Price :

On Request

Difficulty :

Advance Beginner Intermediate

Location :

We Come To You

Tutoring Type :

Group or One-To-One

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หรือ หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เลือกยังไงให้เหมาะสม?

หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบ่งออกเป็น 3 ระดับโดยมีการแบ่งตามอายุและระดับพื้นฐานทางภาษาของเด็ก

• ระดับเบื้องต้น จะเป็นระดับสำหรับเด็กที่ต้องการปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น
• ระดับกลาง เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษปานกลาง เคยทำความเข้าใจและเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาพอสมควร
• ระดับสูง เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี และต้องการต่อยอดให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นในการเลือกคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจกับบุตรหลานของท่านก่อนว่า มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด เพื่อที่สามารถเลือกระดับให้เหมาะสมกับเด็กมากที่สุด อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ สามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนของเราได้เช่นกัน

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและ หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ ที่ King’s English ดีอย่างไร?

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ King’s English เป็นหลักสูตรพิเศษที่เด็กทุกวัยสามารถเรียนได้ เพราะอาจารย์ชาวต่างชาติผู้มีประสบการณ์ในหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเป็นผู้วางแผนและดำเนินการสอนเอง ช่วยให้เด็กนักเรียนรู้สึกสนุก บรรยากาศการเรียนมีความเป็นกันเอง ทำให้เด็กมีความมั่นใจ และกล้าที่จะสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามหากผู้ปกครองไม่ต้องการให้ลูกของท่านเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ก็สามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนชาวไทยได้เช่นกัน

Rattabavadee Pimtanothai (Dear)

“ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้มีครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นเหมือนครอบครัวสําหรับฉัน ครูของฉันคือนายแกรี่ เขา เป็นครูและครูที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้เรียนรู้กับเขาเสมอ เขาช่วยฉันหลายสิ่งหลายอย่างและให้คําแนะนําที่ดีแก่ฉันทั้งสองหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉันไม่เคยรู้มา ก่อนว่าฉันสามารถผ่อนคลายและพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องกดดันจากการพูดคุยกับคุณหลังจากไม่ กี่เดือน ขอบคุณมากสําหรับทุกอย่าง”

ลูกค้าของIรา

Scroll to Top