Covid-19: Tutorial Procedures

เตรียมตัวก่อนการสอบวัดระดับ IELTS กับ King's English

IELTS (International English Language Testing System) หรือ ‘ไอเอลส์’ คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียน ทำงาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา โดยการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์

3-1-740x416

ข้อสอบ IELTS มี 2 รูปแบบซึ่งแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การสอบเพื่อการศึกษาต่อ (Academic) และการสอบเพื่อการทำงานและการฝึกอบรม (General Training) โดยการสอบเพื่อการศึกษาต่อเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และสำหรับการสอบเพื่อการทำงานและการฝึกอบรมทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการฝึกอบรม รวมถึงผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานอีกด้วย

ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็นคะแนนตั้งแต่ 0.0 ไปจนถึง 9.0 คือ ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ไปจนถึงมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดีเลิศ โดยคะแนนสอบ IELTS ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นระบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติสูงสุดเลยทีเดียว

ผลสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีที่สุดสู่โลกกว้าง ทั้งด้านการเรียนและการทำงาน เพราะ ได้รับการยอมรับจากองค์กรมากกว่า 6,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรวิชาชีพชั้นนำใน 120 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศอีกด้วย

Course Detail

Price :

On Request

Difficulty :

Advance Beginner Intermediate

Location :

We Come To You

Tutoring Type :

Group or One-To-One

หลักสูตร IELTS ของเราดีอย่างไร ?

หลักสูตร IELTS ที่ King’s English ได้รับการออกแบบมาให้เข้มข้นและมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS หลักสูตรของเราได้รับการพิสูจน์ทางสถิติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ด้วยทีมผู้สอนที่เชี่ยวชาญ เปี่ยมคุณภาพ และมากด้วยประสบการณ์ที่เคยส่งให้ผู้เรียนจำนวนมากประสบความสำเร็จกับการสอบ IELTS เราพร้อมจะเตรียมความพร้อมและฝึกฝนผู้เรียนผ่านหลักสูตรเร่งรัดแบบ 1:1 เป็นเวลา 4 สัปดาห์เต็ม นอกจากได้รับความรู้และทักษะอันยอดเยี่ยมแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับสุดยอดเทคนิคในการทำข้อสอบ กลยุทธ์ที่ช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ด้วยแนวข้อสอบจริงที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ King’s English?

• หลักสูตรการสอนที่เข้มข้น พร้อมแบบฝึกหัดเจาะลึกแนวข้อสอบอย่างละเอียด ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
• สื่อในการเรียนที่ทันสมัย และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
• ได้รับการพิสูจน์ทางสถิติแล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับผลสอบที่ดีขึ้น
• ยืดหยุ่น ตารางเวลาที่สามารถกำหนดเองได้
• สุดยอดเทคนิคและกลยุทธ์การทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงสนามจริง
• สอนโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เอาใจใส่ และพร้อมให้คำปรึกษา
• พัฒนาจุดอ่อนและเพิ่มทักษะด้านที่แข็งแกร่งของผู้เรียนแต่ละราย
• การันตีความสำเร็จด้วยอัตราความพึงพอใจของผู้เรียนสูงสุด

Rattabavadee Pimtanothai (Dear)

“ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้มีครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นเหมือนครอบครัวสําหรับฉัน ครูของฉันคือนายแกรี่ เขา เป็นครูและครูที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้เรียนรู้กับเขาเสมอ เขาช่วยฉันหลายสิ่งหลายอย่างและให้คําแนะนําที่ดีแก่ฉันทั้งสองหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉันไม่เคยรู้มา ก่อนว่าฉันสามารถผ่อนคลายและพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องกดดันจากการพูดคุยกับคุณหลังจากไม่ กี่เดือน ขอบคุณมากสําหรับทุกอย่าง”

ลูกค้าของIรา

Scroll to Top