Covid-19: Tutorial Procedures

เตรียมตัวก่อนการสอบวัดระดับ IGCSE กับ King's English

IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Educational เป็นระบบการสอบเพื่อรับรองวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ จัดทำขึ้นโดย University of Cambridge มีลักษณะคล้ายกับการสอบเทียบจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ที่สอบผ่าน IGCSE ตั้งแต่ 5 วิชาขึ้นไปสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยที่รับผลการสอบ IGCSE รวมถึงใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อาทิเช่น A-Level หรือ IB ได้อีกด้วย

11-740x416

การสอบ IGCSE มีรายวิชาให้เลือกมากกว่า 30 รายวิชา ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาระดับพื้นฐาน (Core) หรือระดับสูง (Extended) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดของตนเอง ได้แก่

1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

ในประเทศไทยมีการจัดสอบเพียงแค่ 2 ช่วงเท่านั้น คือ พฤษภาคม – มิถุนายนและอีกช่วงหนึ่ง คือ ประมาณตุลาคม-พฤศจิกายน ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นการเขียนแสดงคำตอบหรือเติมคำ ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C ใน 5 รายวิชาขึ้นไป ผู้ที่สอบไม่ผ่านในแต่ละรอบการสอบ (ได้ต่ำกว่าเกรด C) สามารถทำการลงทะเบียนสอบซ่อมได้ในการสอบรอบถัดไป โดยผลการสอบจะประกาศให้ทราบหลังการสอบเสร็จสิ้นประมาณ 3 เดือน

Course Detail

Price :

On Request

Difficulty :

Advance Beginner Intermediate

Location :

We Come To You

Tutoring Type :

Group or One-To-One

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ King’s English

• เรามีหลักสูตรอย่างหลากหลายที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายสำหรับแต่ละวิชา ไม่เพียงเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
• สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอลออนไลน์ใหม่ของเรา
• เราพร้อมสอนผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะมีพื้นฐานความรู้อยู่ในระดับใด
• เราพร้อมให้คำแนะนำในมุ่งไปสู่เป้าหมายคะแนนที่คาดหวัง
• เราพร้อมให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดในการเลือกรายวิชาและระดับในการสอบที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละราย
• หลักสูตร 30 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมงสำหรับการเรียนรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม (2-3 ท่าน)
• หลักสูตรเข้มข้นพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับคะแนนสอบของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล
• พัฒนาจุดอ่อนและเพิ่มทักษะด้านที่แข็งแกร่งของผู้เรียนแต่ละราย
• สอนโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เอาใจใส่ และพร้อมให้คำปรึกษา

Rattabavadee Pimtanothai (Dear)

“ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้มีครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นเหมือนครอบครัวสําหรับฉัน ครูของฉันคือนายแกรี่ เขา เป็นครูและครูที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้เรียนรู้กับเขาเสมอ เขาช่วยฉันหลายสิ่งหลายอย่างและให้คําแนะนําที่ดีแก่ฉันทั้งสองหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉันไม่เคยรู้มา ก่อนว่าฉันสามารถผ่อนคลายและพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องกดดันจากการพูดคุยกับคุณหลังจากไม่ กี่เดือน ขอบคุณมากสําหรับทุกอย่าง”

ลูกค้าของIรา

Scroll to Top