Covid-19: Tutorial Procedures

TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication) หรือ ‘โทอิค’ เป็นข้อสอบที่ใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากล และยังเป็นข้อสอบที่มีสถิติในการใช้การสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน

6-740x416

การสอบ TOEIC จะใช้วัดความสามารถและทักษะของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สำหรับในประเทศไทยเอง TOEIC มักเป็นคุณสมบัติสำคัญข้อหนึ่งที่บริษัท องค์กรชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติต่างๆ นำไปพิจารณาในการคัดเลือกเข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน ฯลฯ โดยเฉพาะในสายงานด้านการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรมการขนส่ง ยานยนต์ ปิโตรเคมี รวมไปถึงสายงานอื่นๆ ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ

TOEIC เป็นข้อสอบแบบปรนัยที่ประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ แบ่งออกเป็นชุดทดสอบการฟัง (Listening Comprehension) ซึ่งผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถามและบทสนทนาสั้นๆ เพื่อนำไปตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินเป็นจำนวน100 ข้อ และชุดทดสอบการอ่าน (Reading Comprehension) ที่ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน อีก 100 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง คำถามและเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจำลองจากสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถพบเจอในชีวิตประจำวันและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใช้ในบริษัทหรือองค์กร ซึ่งได้รับการพัฒนาจากการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ทั้งนี้ คิดเป็นผลคะแนนโดยเริ่มตั้งแต่ 10 – 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนนและ การอ่าน 5-495 คะแนน และผลสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ และยังสามารถสอบได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยในแต่ละปี จะมีผู้สมัครเข้าทดสอบ TOEIC เป็นจำนวน 7 ล้านคน โดยอ้างอิงจาก Wall Street Journal

Course Detail

Price :

On Request

Difficulty :

Advance Beginner Intermediate

Location :

We Come To You

Tutoring Type :

Group or One-To-One

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเรียนที่ King’s English

• หลักสูตรการสอนที่เข้มข้นพิเศษ พร้อมแบบฝึกหัดเจาะลึกแนวข้อสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ
• รับประกันคุณภาพด้วยทีมบุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมแนะนำและช่วยแก้ไขจุดอ่อนของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตรงจุดและรวดเร็ว
• สื่อในการเรียนที่ทันสมัย และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
• เทคนิคในการทำคะแนนให้สูงขึ้นด้วยการฝึกฝนทำข้อสอบจริงและกลยุทธ์บริหารเวลา

คอร์สของเรา

เป้าหมายคะแนนที่ต้องการและความรู้พื้นฐานของท่านจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดจำนวนชั่วโมงของการเรียนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งเรามีบริการการทดสอบออนไลน์สำหรับผู้เรียนซึ่งจะช่วยประเมินและกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการเรียน รวมถึงโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละท่าน

ติดต่อ King’s English เพื่อขอทราบรายละเอียดสำหรับหลักสูตร TOEIC ที่เข้มข้นได้แล้ววันนี้

Rattabavadee Pimtanothai (Dear)

“ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้มีครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นเหมือนครอบครัวสําหรับฉัน ครูของฉันคือนายแกรี่ เขา เป็นครูและครูที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้เรียนรู้กับเขาเสมอ เขาช่วยฉันหลายสิ่งหลายอย่างและให้คําแนะนําที่ดีแก่ฉันทั้งสองหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉันไม่เคยรู้มา ก่อนว่าฉันสามารถผ่อนคลายและพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องกดดันจากการพูดคุยกับคุณหลังจากไม่ กี่เดือน ขอบคุณมากสําหรับทุกอย่าง”

ลูกค้าของIรา

Scroll to Top