หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่สนุกและไม่เหมือนใครสำหรับเด็กและวัยรุ่น

Teacher

King’s English Teachers

Category

English Courses
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวสำหรับเด็กและวัยรุ่น (English for Children & Teenagers)

ด้วยยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่ถูกใช้ในการสื่อสารข้ามชาติมากที่สุดภาษาหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นได้ทวีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยของเรา ภาษาอังกฤษจึงกลายมาเป็นภาษาพื้นฐานที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจ เพราะภาษาอังกฤษเป็นเสมือนประตูที่เปิดไปสู่โลกกว้างและอนาคตที่สดใส ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน การเข้าสังคม เป็นต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวสำหรับเด็กและวัยรุ่นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ และผ่านการจัดสรรตามอายุและระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาที่เห็นได้ชัด รักในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรของเราเริ่มต้นตั้งแต่การปรับและปูพื้นฐานครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อวางรากฐานภาษาที่ดีให้กับบุตรหลานของท่าน ไปจนถึงการเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยเพื่อจุดประสงค์ในการต่อยอดพื้นฐานเดิม ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก เป็นภาษาที่เข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่าย ด้วยเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับช่วงวัยจะสามารถกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ภาษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งทีมอาจารย์ชาวต่างชาติผู้เปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการสอนพร้อมจะเอาใจใส่และดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด ให้ความเป็นกันเอง วิเคราะห์และแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งด้วยแบบทดสอบและระบบประเมินผลที่มีความแม่นยำ วัดผลลัพธ์ได้จริง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนและใช้ภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น รูปแบบการเรียนตัวต่อตัวยังทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกับครูชาวต่างชาติยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารและยกระดับความกล้าแสดงออก จึงเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และเกิดประสิทธิผลทางการเรียนมากกว่าการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ หรือต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น  

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ King’s English?
  • หลักสูตรพิเศษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย
  • เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย พร้อมกิจกรรมที่ทั้งสนุกและได้ความรู้
  • มีทั้งหลักสูตร 30 ชั่วโมงและ 60 ชั่วโมงให้เลือกเรียนตามความต้องการ
  • ประสิทธิภาพสูงสุด เห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้น
  • สอนสดโดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ (สามารถเลือกเรียนกับอาจารย์ชาวไทยได้)
  • บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง กระตุ้นการเรียนรู้ เหมาะสมกับพื้นฐานและช่วงวัย
  • เพิ่มความมั่นใจ กล้าสื่อสารและกล้าแสดงออก
  • ยืดหยุ่น จัดเวลาเรียนเองได้

Our Main Teachers

King’s English Teachers

FULLY QUALIFIED TEACHERS
VIEW PROFILE

Qualified experienced native speaker teachers of English will guide you each step of the way as you gain confidence and fluency.

Deposit : 5000 ฿

Max Availability : 20

Difficulty : Advanced , Beginner , Intermediate ,

Location : We Come To You

Course Type : Group , One-To-One ,

Question

Related Course