หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื่อคุณ

Teacher

King’s English Teachers

Category

Corporate English

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (English Workshop) หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (English Workshop) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คช็อปที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มและพัฒนาทักษะด้านธุรกิจให้กับบุคลากรของท่านให้ก้าวกระโดดแบบมืออาชีพด้วยการอบรมในหัวข้อและประเด็นที่หลากหลายครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม มีการออกแบบเนื้อหาและวิธีการดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อบรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขององค์กร  ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในลักษณะที่เข้มข้นและสนุกสนาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเต็มที่ของผู้เข้าร่วมการอบรมในการจำลองสถานการณ์จริงที่อาจจะต้องเผชิญกับโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งอาจรวมถึงการสวมบทบาทและกิจกรรมต่างๆ การฝึกอบรมนี้สามารถเริ่มต้นได้ทั้งในสำนักงานของท่านหรือนอกสถานที่อื่นๆ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเกี่ยวกับหลักการและทักษะที่ถูกต้องในการใช้ภาษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนและปฏิบัติตามเทคนิคในหัวข้อนั้นๆ เพื่อขยายและเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ และสามารถจำในสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปพัฒนาและปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในที่สุด พร้อมกับระบบการประเมินความก้าวหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบหลักสูตรเพื่อช่วยวัดและประเมินผลลัพธ์ ทำไมจึงต้องเป็น King’s English?
  • หลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่หลากหลายของท่าน
  • การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของบุคลากรตรงตามเกณฑ์ระดับความสามารถ
  • เราพร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางของหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาองค์กรของท่านโดยเฉพาะ
  • อบรมโดยทีมอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างตรงจุด
  • โอกาสในการฝึกฝนการสนทนากับเจ้าของภาษาโดยตรง
  • เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและสำหรับลูกค้าขององค์กรในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมืออาชีพ
  • เรียนรู้ทักษะ เทคนิคและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ใช้วิธีการสอนและกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วม
  • สามารถปรับตารางอบรมให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง 1 วัน หรือ 2 วัน หรืออบรมแบบต่อเนื่องหลายๆ วัน
  • สร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลกรในทีมให้มีความใกล้ชิด เปิดโอกาสในการรับฟัง เข้าใจ มองเห็นคุณค่าของกันและกัน เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว
  ติดต่อเราวันนี้เพื่อมุ่งไปสู่ก้าวแรกแห่งความสำเร็จขององค์กร!

Our Main Teachers

King’s English Teachers

FULLY QUALIFIED TEACHERS
VIEW PROFILE

Qualified experienced native speaker teachers of English will guide you each step of the way as you gain confidence and fluency.

Price : On Request

Max Availability : 20

Difficulty : Advanced Beginner Intermediate

Location : We Come To You

Typology : Group One-To-One

Question

Covid-19: Update


King’s English จะดำเนินการต่อและให้ตัวเลือกต่อไปนี้แก่นักเรียนของเราทุกคน:

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดผ่านอินเทอร์เฟซการเรียนรู้ออนไลน์เช่น Skype หรือ Zoom

As of Sunday, 17th May, the Thai Government is relaxing its rules regarding the opening of certain establishments: one of those kinds of businesses is "Tutorial Schools".

As of Monday, 18th May, GK Consultants will once again open its doors to welcome current students and also new students. Strict safety procedures will remain in effect: cleaning hands upon entry and exit and regular hand-washing with soap and water and/or cleaning hands with alcohol-based disinfectant gel which we provide as needed.

Those students who prefer to continue learning with us via the online platforms, Skype and Zoom, will be able to do that for as long as they wish. I have been very heartened by the success of our online teaching procedure and our students and their parents have been delighted that the learning process has been able to make such a seamless transition to this kind of study.

Best wishes and continue to stay safe!

 

Gary King

Director