TOEIC

Teacher

King’s English Teachers

Category

Exam Preparation

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

TOEIC คืออะไร? TOEIC (Test of English for International Communication) หรือ ‘โทอิค’  เป็นข้อสอบที่ใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากล และยังเป็นข้อสอบที่มีสถิติในการใช้การสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน การสอบ TOEIC จะใช้วัดความสามารถและทักษะของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สำหรับในประเทศไทยเอง TOEIC มักเป็นคุณสมบัติสำคัญข้อหนึ่งที่บริษัท องค์กรชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติต่างๆ นำไปพิจารณาในการคัดเลือกเข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน ฯลฯ โดยเฉพาะในสายงานด้านการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรมการขนส่ง ยานยนต์ ปิโตรเคมี รวมไปถึงสายงานอื่นๆ ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ TOEIC เป็นข้อสอบแบบปรนัยที่ประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ แบ่งออกเป็นชุดทดสอบการฟัง (Listening Comprehension) ซึ่งผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถามและบทสนทนาสั้นๆ เพื่อนำไปตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินเป็นจำนวน100 ข้อ และชุดทดสอบการอ่าน (Reading Comprehension) ที่ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน อีก 100 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง คำถามและเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจำลองจากสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถพบเจอในชีวิตประจำวันและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใช้ในบริษัทหรือองค์กร ซึ่งได้รับการพัฒนาจากการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ทั้งนี้ คิดเป็นผลคะแนนโดยเริ่มตั้งแต่ 10 – 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนนและ การอ่าน 5-495 คะแนน  และผลสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ และยังสามารถสอบได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยในแต่ละปี จะมีผู้สมัครเข้าทดสอบ TOEIC เป็นจำนวน 7 ล้านคน โดยอ้างอิงจาก Wall Street Journal สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเรียนที่ King’s English
  • หลักสูตรการสอนที่เข้มข้นพิเศษ พร้อมแบบฝึกหัดเจาะลึกแนวข้อสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ
  • รับประกันคุณภาพด้วยทีมบุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมแนะนำและช่วยแก้ไขจุดอ่อนของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตรงจุดและรวดเร็ว
  • สื่อในการเรียนที่ทันสมัย และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  • เทคนิคในการทำคะแนนให้สูงขึ้นด้วยการฝึกฝนทำข้อสอบจริงและกลยุทธ์บริหารเวลา
คอร์สของเรา เป้าหมายคะแนนที่ต้องการและความรู้พื้นฐานของท่านจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดจำนวนชั่วโมงของการเรียนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งเรามีบริการการทดสอบออนไลน์สำหรับผู้เรียนซึ่งจะช่วยประเมินและกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการเรียน รวมถึงโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละท่าน ติดต่อ King’s English เพื่อขอทราบรายละเอียดสำหรับหลักสูตร TOEIC ที่เข้มข้นได้แล้ววันนี้

Our Main Teachers

King’s English Teachers

FULLY QUALIFIED TEACHERS
VIEW PROFILE

Qualified experienced native speaker teachers of English will guide you each step of the way as you gain confidence and fluency.

Price : On Request

Max Availability : 20

Difficulty : Advanced Beginner Intermediate

Location : We Come To You

Typology : Group One-To-One

Question

Covid-19: Update


King’s English จะดำเนินการต่อและให้ตัวเลือกต่อไปนี้แก่นักเรียนของเราทุกคน:

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดผ่านอินเทอร์เฟซการเรียนรู้ออนไลน์เช่น Skype หรือ Zoom

Just recently the Covid-19 situation has become increasingly worse once again and obviously worrying for all of us. Schools are closed or likely to be closed and will be offering online learning to supplement and replace all classroom teaching, homework assignments, examination preparation and project work. We here at King’s English will continue to work with students on their learning, school assignments and try to support each of them in terms of organisation, time management and other guidance as needed

King’s English will continue to operate as follows:

  • Students can have their tutorials delivered either in person or by an online learning interface such as Skype or Zoom. Remote methods of teaching and learning work well, and we have used online teaching and learning techniques for many years. Online tutorials are scheduled at the same time as their face-to-face counterparts or can be rescheduled if an alternative time is convenient for the student and the tutor.

 

At King’s English we are always here to discuss all matters relating to your education. Just because we are dealing with a health crisis does not mean that education is interrupted – your future is as important today as it ever was.

We look forward to hearing from you if you have any questions and let us all hope that the situation improves soon and we will be able to look back on this current pandemic in terms such as, “Do you remember when……...

Best wishes to you all: I, my academic team and administrative team wish you and your family a happy, healthy, safe, and successful 2021.

 

Gary King

Director