Covid-19: Tutorial Procedures

คำถามที่พบบ่อย

มีครูสอนภาษาอังกฤษและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษจำนวนมากในประเทศไทย และ
หลายทางเลือกนั้นสามารถทำให้หวาดหวั่นได้ แต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าที่ King’s English จะให้การสอนและมอบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่คุณ ครูของเราทุกคนได้รับการคัดสรรมากอย่างดี ผู้สมัครแต่ล้ะคนในตำแหน่งครูที่ King’s English ได้รับการสัมภาษณ์และอบรมอย่างเข้มงวดทั้งคุณสมบัติและประวัติ ซึ่งได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนเข้าเป็นครูของ King’s English

นอกเหนือจากการมีครูที่ดีเยี่ยมแล้วเรายังภาคภูมิใจที่จะนำเสนอบทเรียน
ที่สนุก สร้างสรรค์ และน่าตื่นเต้น โดยทีมครูของเราที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กนักเรียน
ทั้งวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และวัยหนุ่มสาว รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรต่างๆ ซึ่งครูแต่ละคนของเราจะออกแบบคอร์สเรียน
สำหรับนักเรียนแต่ละคนหรือกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละคอร์สเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกว่าจะเรียน 30 ชั่วโมงหรือ 60 ชั่วโมง คอร์สเรียนแต่ละคอร์สจะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับผู้เรียน

นักเรียนแต่ละคนสามารถใช้แบบทดสอบประเมินผลทางออนไลน์ของ King’s English ได้ตั้งแต่เริ่มเรียนคอร์สเรียน ระหว่างเรียน หรือเมื่อจบคอร์สเรียน การทดสอบใช้เวลาประมาณ 45 นาที ในการทดสอบแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน โดยคำถามจะสุ่มเลือกจากคลังข้อสอบของ King English ซึ่งมากกว่า 9,000 คำถาม การทดสอบจะถูกตรวจทันทีและส่งคะแนนให้นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียนหรือผู้ดูแลของนักเรียน หรือผู้จัดการฝึกอบรมในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ เพื่อให้ได้คะแนนดิบ นักเรียนแต่ละคนจะได้รับรายงานการที่ระบุถึงทักษะของนักเรียน รายงานนี้ยังสามารถเปรียบเทียบกับผลคะแนนกับการสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC และ CEFR (Common European Framework) การทดสอบแต่ละครั้งมีมูลค่า 500 บาทและการชำระเงินสามารถดำเนินการได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของนักเรียนได้ นักเรียนที่ไม่เลือกใช้การทดสอบออนไลน์จะได้รับการตรวจข้อสอบโดยครู เพื่อสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน โดยครูจะมุ่งเน้นการสอนเพิ่มเติมที่จะเปลี่ยนจุดอ่อนนั้นให้กลายเป็นจุดแข็ง

ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนเองได้ อาจเป็นที่บ้าน คาเฟ่ใกล้ ๆ หรือ
ร้านกาแฟหรือที่ทำงานของผู้เรียน โดยครูของเราผ่านการรับการคัดเลือกเพื่อให้เดินทางได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมไปยังสถานที่ที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้เรียน

ใช่คะ ถ้านั่นคือคอร์สเรียนที่คุณต้องการจอง แต่สามารถเปลี่ยนชั่วโมงการเรียนได้ ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถจองคอร์สเรียนได้ 10 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 50 ชั่วโมงหรือตามระยะเวลาคอร์สเรียนที่ผู้เรียนต้องการ ซึ่งคอร์สเรียน 30 ชั่วโมง และคอร์สเรียน 60 ชั่วโมงเป็นที่นิยมมากที่สุดของเรา

ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกบวกเข้ากับค่าธรรมเนียมหลักสูตร และเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนทั้งหมด

แน่นอน ผู้เรียนสามารถเรียนทดลองเรียนได้ 2 ชั่วโมง แต่ต้องชำระล่วงหน้าในอัตรา 1,800 บาท ต่อชั่วโมง

เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อย ในกรณีที่ผู้เรียนรู้สึกว่าไม่คุณพอใจกับครูที่เราจัดหาให้ผู้เรียนแล้ว ทางเราจะเปลี่ยนครูให้ผู้เรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มีค่ะ อุปกรณ์การเรียนทั้งหมดจะถูกจัดเตียมเตรียมโดยครูของเรา และค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว หากผู้เรียนกำลังเรียนสำหรับการทดสอบมาตรฐานเช่น TOEIC, TOEFL หรือ IELTS แล้วต้องการใช้หนังสือเรียนของผู้เรียน (ทางเราจะแนะนำหนังสือเตรียมสอบที่จะซื้อ) หรือทางเราจะซื้อหนังสือ
ให้สำหรับผู้เรียน และค่าใช้จ่ายของหนังสือจะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าธรรมเนียมการเรียน

ถ้าในกรณีที่นักเรียนเข้าเรียนสายในคอร์สเรียนแล้ว ครูจะไม่สามารถชดเชยเวลาที่ขาดไปให้ได้ แต่ถ้าในกรณีที่ครูมาสอนสาย เราจะเพิ่มเวลาให้ในคลาสถัดไปตามจำนวนเวลาที่เสียไป

ได้รับแน่นอนคะ ผู้เรียนสามารถขอรับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรได้
ซึ่งครูของเราจะมอบใบรับรองให้ผู้เรียนด้วยตัวเองหรือส่งไปที่ที่อยู่บ้านของผู้เรียน

Scroll to Top