Covid-19: Tutorial Procedures

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตัวคุณ

ทุกหลักสูตรชั้นนำ – จากโรงเรียนที่ดีที่สุดและครูที่ดีที่สุดของเรา

King’s English สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศไทย

King’s English สถาบันสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในเครือบริษัท GK Consultants Co. Ltd. บริษัทที่ปรึกษาด้านการศึกษาภาษาอังกฤษและการจัดอบรมชั้นนำ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ของ King’s English ที่การันตีได้จากความสำเร็จจากผู้เรียนจริง ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์เจ้าของภาษามากประสบการณ์ พร้อมด้วยหลักสูตรการสอนที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ตอบโจทย์ทุกเป้าหมาย ทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เรายังให้บริการแบบให้ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้เอง เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดอีกด้วย

เรียนภาษาอังกฤษกับ โรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ย่านสุขุมวิท ที่เน้นการสอนด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจํา

King's English คือใคร?

เราคือบริษัทย่อยของ GK Consultants Co. Ltd. บริษัทที่ปรึกษาด้านการศึกษาที่มีชื่อ เสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปีซึ่ง เป็นเสมือนเครื่องการันตีความสําเร็จตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา ท่านจึงมั่นใจได้ว่า King's English จะเป็นโรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดพร้อมด้วยหลักสูตรการเรียน การสอนที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสําหรับการพัฒนาทุกศักยภาพทางภาษา และหากท่านกําลัง มองหาที่เรียนภาษาอังกฤษ แถวสุขุมวิท โรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษของเรายังตั้งอยู่ ในทําเลที่เดินทางสะดวกสบายในใจกลางกรุงเทพมหานครอีกด้วย

ทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับอนาคตของคุณ

Badge-Icon

1. ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ที่เรามีมามากกว่า 20 ปี เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับการ การันตีความสําเร็จในอดีตที่ผ่านมา จึงไม่มีหลักสูตรไหนที่เหมาะสําหรับผู้ที่ ต้องการเรียนรู้ได้เท่ากับที่นี่อีกแล้ว

Grad-Icon

2. การศึกษา

ครูหรือผู้สอน มีการฝึกอบรมเรื่อง การสอนอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดผล ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

Star-Icon

3. ผลลัพธ์

การพัฒนาด้านภาษาที่สามารถ กําหนดเองได้จะให้ผลลัพธ์ที่ทําให้คุณ ประสบความสําเร็จ

คอร์สเรียนแนะนํา

Course-Rec-1

คอร์เรียนภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร

การให้คําปรึกษาส่วนตัวระดับผู้บริหาร (English for Executives) ที่ King's English เราตระหนักดี ว่าเวลาของท่านเป็นสิ่งมีค่า และการที่จะหาเวลาเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของท่านในขณะที่ ท่านต้องเผชิญกับภาระหน้าที่การงานอันหนักหน่วงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เราจึงได้ออกแบบหลัก สูตรที่มีความเข้มข้นพิเศษ เปี่ยมประสิทธิภาพ พร้อมตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเพื่ออํานวยความสะดวกให้ กับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของท่าน

Course-Rec-2

หลักสูตรอบรมแนวความคิดสําหรับการแก้ปัญหา

หลักสูตรอบรมแนวความคิดสําหรับการแก้ปัญหา การคิดเชิงกลยุทธ์คือการสร้างทีมงาน สร้างแบรนด์ใหม่และโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้คนของคุณมีทักษะที่จําเป็นในการแก้ปัญหาระหว่างแผนกต่างๆ และทั่วทั้งองค์กรของ คุณ หลักสูตรนี้ให้ผลลัพธ์ที่วัดได้ตั้งแต่ช่วงแรก

ภาพรวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ King’s English

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ King’s English ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย เจาะลึกได้ตรงความต้องการทุกเป้าหมาย เพื่อให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้กับการเรียน การสอบ การทำงาน รวมถึงการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทำให้หลังเรียนแล้วมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและพร้อมรับทุกสถานการณ์ และสามารถเลือกเรียนแบบกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัวได้

course_english_adults

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน ช่วยเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อความก้าวหน้าและเพิ่มโอกาสดี ๆ ในเส้นทางอาชีพ คอร์สนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามความรู้พื้นฐานของผู้เรียน คือ ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยคุณสามารถแจ้งจุดประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทีมครูออกแบบคอร์สพิเศษที่เหมาะสมกับสายอาชีพของคุณโดยเฉพาะได้

course_english_leader

คอร์สแนะนำสำหรับผู้บริหารระดับสูง เติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษให้รอบด้าน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้บริหารที่ดี ในคอร์สจะเพิ่มการจำลองสถานการณ์ที่ผู้บริหารต้องเจอในการทำงานจริง ให้คุณสามารถสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจได้อย่างเป็นมืออาชีพ ด้วยคำศัพท์และบทสนทนาเฉพาะด้านในคอร์สที่ทีมครูของเราออกแบบมาให้คุณโดยเฉพาะ

course_english _for_children

King’s English ออกแบบคอร์สเรียนสำหรับเด็กอย่างสร้างสรรค์ ทีมครูมีความเชี่ยวชาญในการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวได้แบบผ่อนคลายและรู้สึกสนุกไปกับการเรียน เสริมสร้างพัฒนาการตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ทำให้เด็กกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมากขึ้น โดยคอร์สแบ่งเป็น 3 ระดับตามอายุและความสามารถของผู้เรียน ที่สำคัญทางสถาบันยังมีระบบประเมินผล วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของเด็ก เพื่อนำมาปรับการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

course_cultural

คอร์สนี้เป็นคอร์สฝึกอบรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและเพื่อนชาวต่างชาติ สิ่งสำคัญที่สุด คือการเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการทำธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องเข้าถึงวัฒนธรรมของอีกฝ่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ป้องกันการเข้าใจผิดในสิ่งที่สื่อสารออกไป อีกทั้งยังเป็นการให้เกียรติต่อกันอีกด้วย

course_leadership

การทำงานหรือการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะความเป็นผู้นำควบคู่กัน คอร์สนี้จะเพิ่มทั้ง 2 ทักษะนี้ให้กับคุณด้วยการฝึกอบรมจากครูผู้เชี่ยวชาญ ทำให้คุณเป็นผู้นำที่มีการสื่อสารที่ดีเยี่ยม และยังสามารถเลือกเรียนแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทีมงานของคุณให้มีประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กันได้

course_problems_solving

ทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะพื้นฐานที่บุคลากรภายในองค์กรจำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะทำงานตำแหน่งใดก็ตาม หลักสูตรนี้ใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง เลือกเรียนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มก็ได้ ภายในคอร์สมีโปรแกรมการฝึกอบรมการสื่อสารและการแก้ปัญหาภายในองค์กรที่ดีเยี่ยม พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรของคุณเข้าใจและแก้ไขปัญหาการทำงานจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงปัญหาทั่วทั้งองค์กรได้

อาจารย์ผู้สอน

Kings English Translation services

นักแปล King’s English

Fully Qualified Translators

นักแปลของเราผ่านการรับรองคุณภาพเป็นพิเศษและมีประสบการณ์ จึงสามารถถอดความได้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนเอกสารทางเทคนิควิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม >
Kings English qualified and experienced teachers

อาจารย์ King’s English

Fully Qualified Teachers

อาจารย์และผู้แปลภาษาของทางเราผ่านคุณสมบัติและมีประสบการณ์ด้านการสอนเนื้อหาต่างๆ ตามสาขาวิชาที่คุณต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม >

บทความ /ข่าวสาร

ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ รู้ไว้จะได้คุยกับเพื่อนต่างชาติรู้เรื่อง

LANGUAGE LEARNING APPS FOR KIDS อยากคุยกับเพื่อนต่างชาต …

ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ รู้ไว้จะได้คุยกับเพื่อนต่างชาติรู้เรื่อง Read More »

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ทำไมถึงต้ …

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Read More »

7 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประสิทธิการทำงาน

7 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประสิทธิการทำงาน 7 เทคนิค …

7 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประสิทธิการทำงาน Read More »

เปิดโลกใหม่ สังคมใหม่ด้วยภาษาอังกฤษ

เปิดโลกใหม่ สังคมใหม่ด้วยภาษาอังกฤษ เปิดโลกใหม่ สังคมให …

เปิดโลกใหม่ สังคมใหม่ด้วยภาษาอังกฤษ Read More »

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ไม่คว …

ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Read More »

ทำไมต้องคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ King’s English

ผู้เรียนเลือกสถานที่เรียนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นที่สถาบัน ที่บ้าน ที่ออฟฟิศ หรือคาเฟ่

คอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ มีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงค์ของคุณได้

ทุกคอร์สสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มก็ได้

สามารถเลือกผู้สอนได้ มีทีมครูติวเตอร์มากประสบการณ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

สามารถจัดตารางเวลาเรียนได้เอง

มีระบบประเมินผลหลังเรียนที่แม่นยำ ทำให้คุณรู้จุดแข็งที่ต้องพัฒนาและจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

ช่วยพัฒนาตัวคุณและบุคลากรในองค์กรให้มี Mindset ที่ตรงกัน

ช่วยพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและความคิดเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

เรียนภาษาอังกฤษแบบผ่อนคลาย ทำให้คุณสนุกไปกับการเรียน ไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษอีกต่อไป

ลูกค้าของIรา

Scroll to Top